1

آشنایی با انواع چوب در صنعت مبلمان - An Overview

News Discuss 
اگر کمد یا مبل شما از جنس چوب رنگ خورده یا بدون رنگ است ترفندهای زیر را بکار بگیرید: اگر به هنرهای دستی چوبی علاقمندید، چوب گردو بهترین پیشنهاد برای شما خواهد بود. برای مبلمان راحتی باید چوب سفید يا روسی كار شه و چوب باید خشک باشه وقتی روی http://loyaltyexport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=staging.Cirms.org%2Fmediawiki%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D8%25B6%25D8%25B9%25D9%2581_%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AA_%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2_%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2587

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story